Thương hiệu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALOHA

Thương hiệu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALOHA

Thực đơn

Gà rán - Mì Ý 4 món

Cơm Aloha 6 món

35,000 đ
38,000 đ
35,000 đ
35,000 đ
36,000 đ

Mì cay - Mì xào 3 món

Trà sữa Aloha - Trà sữa Hong Kong 8 món

Trà trái cây 3 món

TRÀ THƠM New

29,000 đ
29,000 đ

TRÀ DÂU New

29,000 đ
29,000 đ

TRÀ ĐÀO

29,000 đ
29,000 đ

Hồng trà Aloha - Thương hiệu trà sữa Hong Kong 7 món

HỒNG TRÀ ALOHA New

24,000 đ
24,000 đ

HỒNG TRÀ KEM CHEESE New

24,000 đ
24,000 đ
24,000 đ
24,000 đ

TRÀ Ô LONG New

24,000 đ
24,000 đ

TRÀ Ô LONG KEM CHEESE New

24,000 đ
24,000 đ
24,000 đ

Nước uống 6 món

20,000 đ

NƯỚC SUỐI

10,000 đ
10,000 đ

SODA CHANH DÂU

20,000 đ
20,000 đ

COCA COLA LON

14,000 đ
14,000 đ

FANTA CAM LON

14,000 đ
14,000 đ

SPRITE LON

14,000 đ
14,000 đ

Thức ăn nhanh - món thêm 4 món

20,000 đ
13,000 đ

CÁ VIÊN (PHẦN)

10,000 đ
10,000 đ
40,000 đ

CỘNG:

0 đ

TỔNG CỘNG:

0 đ
Facebook Hotline 0368 344 668

THỰC ĐƠN

Gà rán - Mì Ý4 Pizza Aloha6 Hamburger6 Combo Aloha10 Cơm Aloha6 Mì cay - Mì xào3 Trà sữa Aloha - Trà sữa Hong Kong8 Trà trái cây3 Hồng trà Aloha - Thương hiệu trà sữa Hong Kong7 Nước uống6 Thức ăn nhanh - món thêm4