Thương hiệu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ALOHA

Thương hiệu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ALOHA

Thực đơn

Gà rán - Mì Ý - Mì cay - Mì xào 6 món

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM ĐẶC BIỆT Đặc biệt

48,000 đ
48,000 đ
45,000 đ

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM ALOHA Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

GÀ RÁN GIÒN ALOHA Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

MÌ XÀO HẢI SẢN ALOHA Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

Pizza Aloha 3 món

Nước uống 8 món

SODA BẠC HÀ Đặc biệt

18,000 đ
18,000 đ

SODA CHANH BẠC HÀ Đặc biệt

18,000 đ
18,000 đ

NƯỚC SUỐI Đặc biệt

10,000 đ
10,000 đ

SODA CHANH DÂU Đặc biệt

18,000 đ
18,000 đ

COCA COLA TƯƠI Đặc biệt

12,000 đ
12,000 đ

COCA COLA LON Đặc biệt

14,000 đ
14,000 đ

FANTA CAM LON Đặc biệt

14,000 đ
14,000 đ

SPITE LON Đặc biệt

14,000 đ
14,000 đ

Cơm Aloha 6 món

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

CƠM HẢI SẢN XÀO CHUA NGỌT Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

CƠM GÀ RÁN GIÒN SỐT RÔTI Đặc biệt

28,000 đ
28,000 đ

CƠM BÒ LÚC LẮC Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

CƠM CHIÊN HẢI SẢN ALOHA Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ

CƠM GÀ RÁN GIÒN ALOHA Đặc biệt

36,000 đ
36,000 đ

Lẩu Aloha 1 món

LẨU HẢI SẢN 2 NGƯỜI Đặc biệt

150,000 đ
150,000 đ

Trà sữa - Trà đào 6 món

TRÀ SỮA ĐÀO Đặc biệt

20,000 đ
20,000 đ

TRÀ SỮA DÂU Đặc biệt

20,000 đ
20,000 đ
20,000 đ

TRÀ SỮA BẠC HÀ Đặc biệt

20,000 đ
20,000 đ

TRÀ ĐÀO ALOHA Đặc biệt

22,000 đ
22,000 đ

TRÀ SỮA MATCHA ALOHA Đặc biệt

22,000 đ
22,000 đ

Kem Yogurt 1 món

KEM YOGURT Đặc biệt

22,000 đ
22,000 đ

Thức ăn nhanh - món thêm 7 món

MÌ THÊM Đặc biệt

10,000 đ
10,000 đ

CƠM CHIÊN THÊM Đặc biệt

10,000 đ
10,000 đ

RAU THÊM Đặc biệt

10,000 đ
10,000 đ

CƠM TRẮNG THÊM Đặc biệt

5,000 đ
5,000 đ

XÚC XÍCH ĐỨC Đặc biệt

13,000 đ
13,000 đ

CÁ VIÊN Đặc biệt

10,000 đ
10,000 đ

KHOAI TÂY CHIÊN Đặc biệt

20,000 đ
20,000 đ

Hamburger 8 món

COMBO 2 GÀ RÁN 2 BURGER 2 COCA Đặc biệt

160,000 đ
160,000 đ

COMBO 1 BURGER CHẢ GHẸ 1 COCA Đặc biệt

38,000 đ
38,000 đ

COMBO 1 BURGER BÒ 1 COCA Đặc biệt

38,000 đ
38,000 đ

HAMBURGER CHẢ GHẸ Đặc biệt

32,000 đ
32,000 đ

HAMBURGER BÒ ALOHA Đặc biệt

35,000 đ
35,000 đ
45,000 đ

Combo Aloha 25 món

COMBO MÌ Ý SỐT BÒ KHOAI TÂY COCA Đặc biệt

48,000 đ
48,000 đ

COMBO MÌ CAY HÀN QUỐC ĐẶC BIỆT Đặc biệt

71,000 đ
71,000 đ

COMBO MÌ Ý ĐẶC BIỆT Đặc biệt

54,000 đ
54,000 đ

COMBO 1 MÌ XÀO HẢI SẢN 1 COCA Đặc biệt

41,000 đ
41,000 đ
51,000 đ
34,000 đ

COMBO 1 CƠM BÒ LÚC LẮC 1 COCA Đặc biệt

41,000 đ
41,000 đ
41,000 đ
41,000 đ
156,000 đ
148,000 đ
118,000 đ
88,000 đ

COMBO 2 GÀ RÁN 2 MÌ Ý 2 COCA Đặc biệt

134,000 đ
134,000 đ
70,000 đ
76,000 đ

COMBO 6 ĐÙI GÀ 3 COCA Đặc biệt

210,000 đ
210,000 đ

COMBO 4 GÀ RÁN 2 COCA Đặc biệt

140,000 đ
140,000 đ

COMBO 2 GÀ RÁN 2 COCA Đặc biệt

80,000 đ
80,000 đ
48,000 đ

COMBO 2 MÌ Ý SỐT BÒ BẰM 2 COCA Đặc biệt

76,000 đ
76,000 đ

COMBO 1 MÌ Ý SỐT BÒ BẰM 1 COCA Đặc biệt

38,000 đ
38,000 đ

COMBO 1 GÀ RÁN GIÒN 1 COCA Đặc biệt

38,000 đ
38,000 đ

CỘNG:

0 đ

TỔNG CỘNG:

0 đ
Facebook Hotline 0919 477 448

THỰC ĐƠN

Gà rán - Mì Ý - Mì cay - Mì xào6 Pizza Aloha3 Nước uống8 Cơm Aloha6 Lẩu Aloha1 Trà sữa - Trà đào6 Kem Yogurt1 Thức ăn nhanh - món thêm7 Hamburger8 Combo Aloha25